Stichting Samen voor later

De Stichting Samen voor Later helpt mensen om de juiste financiële keuzes te maken, zodat zij zelf richting kunnen geven aan hun leven. Door kennis en vaardigheden op het gebied van financiën te delen, stimuleren en faciliteren we mensen om regie en verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen geldzaken. We helpen ze financieel zelfredzaam te zijn.

Daarnaast zet de stichting zich ook in voor mensen die het financieel of sociaal minder hebben. Door inzet van onze projecten proberen wij deze mensen op een andere manier een stukje extra levensvreugde te geven.

Wat doen wij?

 • We organiseren evenementen op het gebied van financiële educatie;
 • We sluiten partnerships met organisaties die hetzelfde doel – (financiële) zelfredzaamheid – nastreven, zoals Stichting Weet wat je besteedt, stichting de Regenboog, Financiële Salon, Bank voor de klas. Dat kan op verschillende manieren:
   1. Door kennis en vaardigheden op het gebied van financiën te delen, zodat de Stichting mensen kan stimuleren en faciliteren om verantwoording te nemen over hun eigen geldzaken.
   2. Jongeren in een vroeg stadium met financiële zaken in aanraking laten komen door gastlessen op scholen. Zo maken we deze generatie eerder bewust over financiën.
   3. Door mensen die het financieel of sociaal minder hebben op andere manieren levensvreugde te geven.
   4. Van betekenis te zijn bij sociaal kwetsbare groepen in de samenleving, zoals eenzame ouderen een mooie dag bezorgen.
 • We stimuleren dat medewerkers van VIVAT als vrijwilliger deelnemen aan projecten die financiële zelfredzaamheid vergroten.